Společnost Waste Solutions zajišťuje kompletní odpadové hospodářství pro potřeby svých zákazníků. Naší specializací je likvidace stavebních odpadů z demolic,oprav železničních tratí,zakládání staveb,ale samozřejmě máme řešení pro odpady v výroby nebo zpracování. Cílem naší společnosti je předcházení odpadů a hledání jejich dalšího využití ať materiálového nebo energetického,tak aby byla naplněna myšlenka Circular Economy. Jdeme s dobou a snažíme se využívat všech dostupných technologií ke zpracování odpadů. Spolupracujeme se společnostmi v České Republice,ale i v Německu,Španělsku a Anglii. Samozřejmostí je vyhledání vhodného řešení,aby jsme redukovali náklady našeho zákazníka.
Další činností naší společnosti je nabídka nového i použitého materiálu,pro stavebnictví a výstavbu a opravy železniční tratí. Pro aktuální nabídku nás kontaktujte.
Díky spolupráci se společnostmi u nás i v zahraničí nabízíme údržbu,rekonstrukce nebo likvidaci tratí,vleček na území České Republiky i mimo ni.
Reference poskytneme na vyžádání.